ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးလိူင်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022။ 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Citations:กระจะ
 2. Citations:กระจ๋อหวอ
 3. Portal:တႆး
 4. Portal:မွၼ်း
 5. Portal:မၢၼ်ႈ
 6. Portal:လႅတ်ႉတိၼ်ႇ
 7. Portal:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
 8. Rhymes:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/æɡət
 9. abjections
 10. abracadabras
 11. တၢဝ်းလႆး
 12. လဵတ်ႇလၢတ်ႇ
 13. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baronet
 14. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baronetcy
 15. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baronial
 16. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:barony
 17. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baroque
 18. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:barrack
 19. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardamom
 20. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiac
 21. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardigan
 22. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardinal
 23. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardio
 24. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiogram
 25. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiologist
 26. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiology
 27. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiovascular
 28. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardphone
 29. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:care
 30. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:carefree
 31. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetid
 32. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetish
 33. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetter
 34. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fettle
 35. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetus
 36. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feudal
 37. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feudalism
 38. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fever
 39. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fevered
 40. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feverish
 41. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feverishly
 42. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:few
 43. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fey
 44. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fez
 45. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiance
 46. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiancee
 47. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiasco
 48. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiat
 49. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fib
 50. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fibre

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)