ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးလိူင်ႈ

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 22:16, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2023။ 22:16, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2023 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Citations:กระจะ
 2. Citations:กระจ๋อหวอ
 3. abjections
 4. abracadabras
 5. bedwettings
 6. တလႆႈမႃး
 7. တၢဝ်းလႆး
 8. ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ
 9. လူဝ်ႈသဵမ်
 10. လဵတ်ႇလၢတ်ႇ
 11. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baronet
 12. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baronetcy
 13. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baronial
 14. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:barony
 15. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:baroque
 16. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:barrack
 17. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardamom
 18. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiac
 19. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardigan
 20. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardinal
 21. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardio
 22. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiogram
 23. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiologist
 24. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiology
 25. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardiovascular
 26. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:cardphone
 27. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:care
 28. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:carefree
 29. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetid
 30. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetish
 31. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetter
 32. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fettle
 33. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fetus
 34. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feudal
 35. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feudalism
 36. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fever
 37. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fevered
 38. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feverish
 39. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:feverishly
 40. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:few
 41. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fey
 42. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fez
 43. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiance
 44. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiancee
 45. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiasco
 46. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fiat
 47. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fib
 48. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fibre
 49. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fibrous
 50. လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်:fibula

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)