တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ သွင်ၸၼ်ႉ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022။ 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

ၼႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆ့ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၼႃးလိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ပိၼ်ႇၸီႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈပိၼ်ႇၸီႉတၢင်ႇဢၼ်။ ထႅဝ်လႂ်ထႅဝ်ၼၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ ထီႉၼိုင်ႈ လႄႈ ထီႉသွင်၊ ၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် တူဝ်ပိၼ်ႇၸီ့ ထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၸီ ၸီႉပၼ်ၸူး ဢၼ်ပဵၼ် ယိူင်းမၢႆ တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ ထီႉသွင် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈယိူင်းၸူး "တႄႉတႄႉ" ၼၼ်ႉ။

Showing below up to 8 results in range #1 to #8.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Appendix:သွႆႉလင်:ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ (မႄးထတ်း) →‎ သွႆႉလင်:ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ →‎ Appendix:ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
  2. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လုၵ်ႉတီႈ Proto-Tai သေ ယဵၼ်းပဵၼ်မႃး ဝေႃးႁၢၼ် ထႆး ဢၼ်ၼႆႉ (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထႆး-ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈ သေ​ သိုပ်ႇပုတ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝေႃးႁၢၼ် ထႆးၼႆႉ →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လုၵ်ႉတီႈ ထႆး-ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈ သေ ယဵၼ်းပဵၼ်မႃး ဝေႃးႁၢၼ် ထႆး ဢၼ်ၼႆႉ
  3. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Shan 1-syllable words (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးမီး 1-သဵင်လဵဝ် →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 1 - သဵင်
  4. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Shan 2-syllable words (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးမီး 2-သဵင်လဵဝ် →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 2 - သဵင်
  5. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Shan 3-syllable words (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးမီး 3-သဵင်လဵဝ် →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 3 - သဵင်
  6. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Shan 4-syllable words (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးမီး 4-သဵင်လဵဝ် →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 4 - သဵင်
  7. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Shan 5-syllable words (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးမီး 5-သဵင်လဵဝ် →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 5 - သဵင်
  8. ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Shan 6-syllable words (မႄးထတ်း) →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးမီး 6-သဵင်လဵဝ် →‎ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 6 - သဵင်

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)