လႄႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵပ်း[မူၼ်ႉမႄး]

လႄႈ ()

 • conjunction
 • လႄႈ
 • လႄႈ(conj)
 1. ၶေႃႈဢၼ် ၵပ်းပၼ် သိုပ်ႇပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း။
  “သူလႄႈ ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ဢိူဝ်ႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


​ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လႄႈ ()

 • preposition
 • လႄႈ
 • လႄႈ(prep)
 1. ၶေႃႈဢၼ် ၼႄပၼ် ၸႂ်ႉႁဵတ်း။
  “ၵိၼ်လႄႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


​ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လႄႈ ()

 • preposition
 • လႄႈ
 • လႄႈ(prep)
 1. ၸႂ်ႉၵိုၵ်း “ယႃႇ”သေ ၼႄပၼ်လွင်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း။
  “ယႃႇၵိၼ်လႄႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=လႄႈ&oldid=22454"