ပႆႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ပႆႇ (pài)

 • verb
 • ပႆႇ
 • ပႆႇ(v)
 1. ၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢႆႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇၵႆဢမ်ႇယၢၼ်။
  “ႁုင်ႉမႃးလွမ်ၵႆႇ ပႆႇၵႂႃႇပႆႇ ၶိုၼ်းယူႇ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ပႆႇ (pài)

 • verb
 • ပႆႇ
 • ပႆႇ(v)
 1. ဢဝ်မိုဝ်း ပေႈဝႆႉ ၽၢႆႇလင်။
  “မႂ်းယိပ်းသင်ဝႆႉ ၼမႄႃးလူး ႁဵတ်းသင် ဢဝ်မိုဝ်းမႂ်း ပႆႇဝႆႉၽၢႆႇလင်ယူႇ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ၶေႃႈၸႅင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ပႆႇ (pài)

 • preposition
 • ပႆႇ
 • ပႆႇ(prep)
 1. ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၼႄပၼ်ဝႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇသေ ဢမ်ႇထိုင်တီႈယဝ်ႉ။
  “ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၶူဝ် ပႆႇယဝ်ႉလႄႈ ပႆႇ ၸၢင်ႈၶၢမ်ႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ပႆႇ&oldid=13409"